تبلیغات
- - همه برای شهر(شهرسازی پیام نور گرگان) - تحلیلی بر نگاه«تونی گارنیه» به شهرهای صنعتی
 
درباره وبلاگ


دانشجوی شهرسازی پیام نور گرگان

مدیر وبلاگ : HOSSEIN
صفحات جانبی
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مشخصات شما
*
همه برای شهر(شهرسازی پیام نور گرگان)
www.All4city.ir
شهر از همان آغاز تولدش، مفهوم خود را در فلسفه و حکمت جستجو می کند از نخستین اندیشمندانی که "اور" و "موهنجودارو" و " شوش" و "تئوچه تیتیلان" و... را بر پا داشتند تا آخرین کسانی که مفهوم شهر را در " ناشهرسازی" و "شالوده شکنی" جستجو می کنند، همه در پی تعمیق فلسفی این مفهوم هستند و برآنند تا از حکمت نظری به حکمت عملی دست یابند و آن را شکلی کالبدی ـ فضایی بخشند.
اگر رنسانس در جست و جوی یافتن حکمت عملی و کاربردی در بازگشت به مفاهیم کهن و نوپردازی آنهاست وسعی دارد که فضای شهر خویش را بر این مبنا رقم زند، انقلاب صنعتی با عرضه حکمت عملی خویش مفهوم فلسفی جدیدی از شهر را به دست می دهد. اگر در دوران قدیم فلسفه از طریق حکمت عملی چهره شهر را می آراست و فضای آن را می پرداخت، در دوران جدید فلسفه شهرسازی راه خویش را از حکمت عملی آن جدا می کند؛ اندیشه و عمل از هم دوری می جویند؛ ناکجاآبادها در مقابل شهرهای قارچ گونه، سست پایه، خود به خودی و یا طراحی شده قرار می گیرند.
در حالی که فلاسفه قرن نوزدهم نقد شهر را از نقد جامعه صنعتی جدا نمی سازند و بر مبنای این نقد مدینه فاضله خویش را بنا می نهند ، عمل گرایان شهر موجود را بر مبنای عملکــــرد هایی می سازند و می پردازند که انقلاب فن شناختی سبب شــــــده است هـنــر جــای خــویــش را به فــن می سپــارد و " معـمار ـ هنـــــــرمند " در مقابل " معمار ـ مهندس " عقب می نشیند. اندیشه های شهرسازی پیش از هر زمان دیگری در زمینه های فلسفی، حکمت عملی و ضناعت به جولان در می آیند.
از قرن نوزدهم اندیشمندان از شهر صنعتی توصیفی هراس انگیز را مطرح می کنند و بی نظمی آن را در همه متون خویش گوشزد می سازند ـ وضوعــی که برخی از اندیشمـندان قـرن بیسـتم نیز برآن باورند ـ در چنین هول و هراســی است که مفهـوم " شهرسازی " در معنای جدید آن تولد می یابد.
شهر سازی زمانی متولد می شود که انگاره ها و الگو هایش به گونه ای ماتقدم شکل گرفته است. الگوهایی که برآنند تا با اجبار خود بر واقعیت تحمیل کنند. انگاره ها و الگوهایی که شماری معدودند و عمدتاً همانهایی هستند که از آغاز توسط تخیل گرایان قرن نوزدهم پایه گذاری شدند. الگوهایی که عمدتاً در سه زمینه اصلی مطرح گردیدند: الگوی خردگرا که ترقی، فناوری و کارایی را مد نظر داشتند. الگوی سنت گرا که بر ارزش های احساسی، ادراکی و زیباشناسی تکیه می کند و الگوی "ضدشهری" که برآن است تا مفهوم کهن شهر و روستا را در هم ریزد و شکل جدید از استقرار را بیان دارد. با فاصله صد ساله از تدوین این انگاره ها و الگوها، امروزه نیز طرح هایی با ظاهر بسیار متفاوت همان استخوان بندی مطروحه در قرن نوزدهم را در خود دارند، به همان گونه در پی چهره پردازی الگوه ها هستند و به همانگــونه به تجربه واقعیات می پردازند. شکست های شهرسازی امروز نیز ریشه های خود را در این بازنگری و تجربه الگویی باز می یابد. اکنون سخن برآن است که این مسائل بدون جست وجوی یک شهرسازی کمتر نظریه ای و بسیار انسانی تر قابل حل نخواهد بود و به همین دلیل است که پرداختن عملی به محیط در دستورکار قرار گرفته است. محیطی که برای انسان و نه مسلط بر او برنامه ریزی و طراحی شده باشد.

ضرورت بررسی:
طبق بررسی های انجام شده در شروع قرن نوزدهم در حدود 3 درصد جمعیت جهان در شهر ها زندگی می کردند. یکصد سال بعد حرکت مردم به سوی شهر ها سرعت گرفت امّا نسبت جمعیت شهرنشین جهان تا سال 1900 فقط 15 درصد بود. تا سال 1950 این رقم به 20 درصد رسید و از آن هنگام تا کنون افزایش قابل توجهی رخ داده و در سال 2000 بیش از 50 درصد جمعیت جهان شهری است.
اینک جمعیت جهان حدود 6 میلیارد نفر است و بر اساس پیش بینی ها در سال 2020 به 8 میلیارد نفر بالغ خواهد شد و 95 درصد افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ساکن خواهند بود . اسکان چنین جمعیت عظیمی در شهر ها بر اهمیت روزافزون شهرسازی و ضرورت توجه به سیاستهای شهری آگاهانه و مدبرانه تاکید دارد.
بدیهی است که تاسیسات و تسهیلات و امکانات موجود شهرهای جهان توانایی پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهرنشینان را ندارد و استفاده از ظرفیت های تازه الزامی به نظر می رسد. یکی از راهبردهای مهم شهرنشینی که جایگاه ویژه ای در تحلیل های توسعه شهری برخوردار است ،اسکان جمعیت در سکونتگاه های جدید می باشد.
مطالعه و بررسی یک سیاست با توجه به اقدامات ناشی از آن می باید در بستر و چارچوب الگویی نظری صورت گیرد. نقد خط مشی ها یا راهبرد های اعمال شده در خصوص شهر های جدید صرفاً با تکیه بر چند عامل اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی باعث تقلیل گرایی می گردد لذا برای بررسی و ارزیابی و بازنگری یک سیاست، اولین نکته توجه به چارچوب نظری در برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای انجام شده است.
تعریف جامعه صنعتی:
جامعه صنعتی جامعه ای است شهری و شهر افق آن است. این جامعه کلانشهر ها ،شهر منطقه ها، شهرهای صنعتی و مجتمع های عظیم را تولید می کند و با این همه در نظم و نسق دادن به این مکان ها ناتوان است. جامعه صنعتی، متخصصان استقرار مناطق شهری را در اختیار دارد و با وجود این ابداعات شهر سازی همه جا و متناسب با پیدایششان مورد بحث و سوال قرار گرفته اند.
نقد شهر صنعتی:
از دیدگاه کمی، انقلاب صنعتی و زمان بلافصل آن افزایش تصور ناپذیر جمعیت شهری را با تخـلیه روستا ها به نفع توسعه بی سابقه شهر ها به دنبال داشت. پیدایش و اهمیت این پدیده متناسب با درجه و سطح صنعتی شدن کشور هاست. در اروپا و انگلستان اولین صحنه نمایش این جنبش است. مسئله ای که در نخستین سرشماری 1801 محسوس است . در فـرانسه و آلمان این جنبش در سالهای 1830 احســاس می شود.
از دیدگاه ساختی، در شهر های قدیم اروپایی، دگرگونی وسایل تولید حمل و نقل، و نیز پیدایش عملکرد های جدید شهری، چارچوب های قدیم شهر ها را در هم می شکنند، شهر هایی که اغلب ترکیبی از شهرقرون وسطی و شهر باروک قرن هفدهمی هستند. بنابر فرایند سنتی، تطبیق شهر با جامعه ای که در آن نظم جدیدی را ایجاد می کند. به این منظور هنگامی که هوسمان برآن شد که پاریس را با ضرورت های اقتصادی ـ اجتماعی امپراطوری هماهنگ کند، اثری واقع گرایانه به وجود آورد. (شوای، ترجمه حبیبی، 1375 )
پیامد های انقلاب صنعتی:
1- افزایش جمعیت به علت بهبود تغذیه و بهداشت و کاهش نرخ مرگ و میر.
2- توزیع جمعیت در منطقه بدلیل تغییرات اقتصادی.
3- توسعه صنایع و جذب جمعیت روستایی به شهر ها.
4- رشد شهرها با توسعه شبکه حمل و نقل.
5- استفاده از ماشین در فرآیند تولید و استفاده از صنایع ماشینی به جای صنایع دستی.
6- رشد اقتصادی در پی پیشرفت های فنی به کمک بانکهاـ بازار های بورس.
7- تاکید بر سرمایه به عنوان عامل تعیین کننده در نتیجه پدید آمدن دو قشر سرمایه دار و فقیر.
8- شرایط غیر انسانی کار ، نقش های اجتماعی و بی عدالتی ها و شرایط غیــر قابل تحمل زندگی (بنه ولو، لامپونیانی 19).
تحولات اقتصادی ـ اجتماعی قرن هیجدهم و نوزدهم کلانشهر ها ـ شهر ناحیه ها و مجتمع های عظیم را بوجود آورد . در این زمان با گسترش شاهراهها، اختراع ها، تمرکز صنایع، مهاجرتهای روستایی، تراکم جمعیت و آلودگی، دگرگونیهای اساسی در ساختار و بافت شهر ها به وجود آمد. بدین ترتیب نظمی که در دوره های پیشین حاکم بود از بین رفت و عملکرد شهر دگرگون و انقـلاب صنعتی بر شهر مسلط شد.(زیاری، 1383)

بنابراین در همان زمانی که شهر قرن نوزدهم در آستانه یافتن سیمای خاص خود است رفتاری نو در مشاهده و اندیشه را نیز سبب می شود. شهر همچون پدیده ای خاص خارجی برای افرادی که در بر گرفته جلوه می کند. این افراد شهر را در مقابل خود چون پدیده ای نا آشنا شگفت آور و بیگانه می یابند.
نقد این افراد ار نقد کلی جامعه صنعتی جدا نبوده و نقایص شهری افشا شده به منزله نتایج کمبود های اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی است. صنعت و صنعت گرایی ـ مردم سالاری، رقابت طبقاتی، استثمار انسان از انسان سلب حقوق از کار، از همان دهه های اول قرن نوزدهم پایه های اندیشه اوئن، فوریه، کارلایل در چگونگی نگرش آنها به شهر بوده است. تمام این نظریه ها بر بی نظمی و آشفتگی شهر صنعتی تاکید و نوعی آمایش شهر صنعتی را پیشنهاد می کند، آمایشی که توسط اندیشه ای گسترش یافته در تخیل ساخته و پرداخته می شوند و به علت ناتوانی از شکل عملی بخشیدن به ارتقا دانش از جامعه در بعد تخیل قرار می گیرد.
این اندیشه ها با چهر هایی " هجران زده " و یا " مترقی " در دو جهت اصلی زمان یعنی گذشته و آینده سمت گیری می کند . از مجموعه فلسفه های سیاسی و اجتماعی (آون ،فوریه ،کونسیدران، پرودون ، راکسین و موریس) دو نوع تصور از شهر آتی به وجود می آید که " الگو " نامیده می شود.
این الگو ها " پیش ـ شهرسازی " ساخت های انتزاعی نیستند بلکه بر عکس تصوراتی یکدست و تفکیک ناپذیر از مجموعه اجزایشان می باشند.
آرمانشهر:
با وقوع انقلاب صنعتی و وضع نابسامان شهر ها و نارضایتی و انتقاد همه به وضعیت شهر ها همه از جمله فیلسوفان، سیاستمداران، جامعه شناسان، جغرافیا دانان و ... به انتقاد از شهر موجود می پردازند و از این بین بعضی از این افراد در خلال انتقاد های خود به ارائه الگو و راهکار می پردازند و تعدادی هم فقط انتقاد می کنند و الگویی برای شهر آینده نمی دهند. در این میان اندیشه هایی هم وجود دارند به علت ناتوانی از شکل عمل بخشیدن به آنها از سوی جامعه در بُعد اندیشمندانی تخیل جای می گیرند.
این افراد تحت آرمانگریان مطرح می شوند که از اصلاح جامعه خود ناامیدند و هیچ نوع اصلاحات درون جامعه خود راقابل دست یای نمی دانند.
آرمانگرایان ، شهر های آرمانی را انتخاب انسان در برابر جوامع صنعتی می دانند زیرا این شهر ها را مستقل از جوامع صنعتی و بر اساس عدالت اجتماعی، محدودیت بخش خصوصی و دگرگونی محیط کالبدی ـ اجتماعی بیان می کند. مبانی نظری این مکتب یافتن راه حل مشکلات شهر های بزرگ در خارج از این شهر هاست که به ایجاد نوعی اجتماع ها یا شهر های جدید منجر می شود. در این مکتب انسان به عنوان یک عنصر بیولوژیک مطرح است. مشخصه های این مکتب عبارتند از: دست یابی به کمال ـ بهداشت و ناحیه بندی بر حسب عملکرد شهر، وجود نظم، حد متناسب جمعیت، موقعیت مناسب، عدالت اجتماعی، هماهنگی و هارمونی. رابرت آون، شارل فوریه، پیرژوزف پرودون، ویکتورکونسیدران، بنجامین ریچاردسون، سن سیمون از بزرگان این مکتب هستند.
تونی گارنیه و شهر صنعتی:
بین سالهای 1899 تا 1904، معمار جوان سوسیالیست فرانسوی، تونی گارنیه پروژه ای را برای یک شهر صنعتی در روند دقیق و سختگیرانه طراحی کرد. زیرا اعتقاد داشت این طرح یک طرح نهایی و کامل برای اکثر شهر های صنعتی جدید قرن بیستم خواهد بود. در دوره ای که نظریه های شهر سازی چندان از یادآوری های قرون وسطایی کامیلوزیته، روستا سِتاییهای جمعه شناسی انبزرهاوارد فراتر نرفته بود، گارنیه تصور انقلابی از شهر پدید آورد که همه عناصر ضروری طراحی شهری خرد گرایانه را در بر داشت. جنبه های نظری اصول شهر سازی گارنیه در گنگره بین المللی معماری مدرن (CIAM ) تکمیل شد و تاثیرات نهایی آن در منشور آتن بازتاب یافت.
ـ مشخصات شهر صنعتی:
ـ امکان اسکان 35000 نفر
ـ بوجود آوردن یک مجموعه عظیم صنعتی شامل معادن ، کوره های ذوب آهن ، صنایع فولاد وآهن ، کارخانه کشتی سازی ، کارگاههای تعمیراتی، کارخانه های لوازم کشاورزی ، صنایع اتومبیل و هواپیما.
ـ اختصاص زمینهایی مناسب برای توسعه آینده صنایع پیش از تعیین سایر بخشهای شهر.
ـ تعداد بنا های عمومی در مرکز شهر از جمله: فضا های اداری، آموزشی، تفریحی.
ـ یک پیاده روی روی سرپوشیده برای محافظت پیاده ها در مقابل باد و باران.
ـ قرار گرفتن محلات مسکونی در دو طرف مرکز شهر با خانه های دو طبقه و جدا از یکدیگر بدون باغچه.
ـ تفکیک صنایع به علت مضراتی که برای محیط پیرامون خود داشتند از جمله کوره های ذوب آهن در دورترین نقاط شهر و صنایع نساجی که به مراتب پاکیزه تر و کم زیانتر هستند در قسمتهای نزدیک به مناطق مسکونی.
ـ تقسیم بندی خیابانها بر اساس حجم ترافیک و نوع آن.
ـ مبارزه علیه خیابانهای دالانی و تامین نور و هوای کافی برای ساختمانها و خانه ها (اوستروفسکی، 1970 ).

مشخصه اجتماعی شهر صنعتی:
ـ متکی بر اصول سوسیالیستی
ـ فاقد دادگاهها ـ مراجع قانونی ـ پلیس ـ زندان ـ کلیسا
دلیل گارنیه:
در جامعه جدیدی که براساس اصول سوسیالیستی اداره می شود ناهنجاری اجتماعی یا دزد و جانی وجود نخواهد داشت.
آیا طرح شهر صنعتی گارنیه موفق بود؟
ـ در سال 1920 یک محله مسکونی را بر اساس نظریاتش ساخت.
ـ فضای ساخته شده متراکم بود و فضای سبز بین ساختمان ها کاهش یافته بود.
ـ عملی نشدن اندیشه شهر همانند (( باغ ملی بزرگ ))
ـ ناقص بودن خدمات عمومی شهر
ـ رویای هیجان آور شهر صنعتی در عمل به یک مجموعه مسکونی کارگری کوچک در حاشیه یک شهر بزرگ و ثروتمند تبدیل شد.
ـ مقایسه نظریات گارنیه و هاوارد:
ـ بر خلاف هاوارد سعی در تجزیه شهر های بزرگ نداشت و اشاره ای به چگونگی سرمایه گذاریها و تامین نیازهای مالی برای احداث شهر های جدید نمی کرد.
ـ گارنیه شیفته شکل معماری یک شهر قرن بیستمی بود که بتواند جوابگوی نیازمندیهای ناشی از پیشرفتهای اجتماعی و فنی باشد.
مقایسه نظریات گارنیه و سویای ماتا:
ـ مهمترین نکته طرح گارنیه ،برابری طبقات اجتماعی در کل شهر بود . در حالی که سوریا زمینها را بر اساس طبقات اجتماعی تقسیم کرده بود او به ثروتمندان زمینهای کنار خیابان اصلی (( شهر خطی )) و برای طبقه متوسط محلهایی در خیابان فرعی در نظر گرفته بود و سایر طبقات جامعه را در دورترین فاصله از خیابان مرکزی جای داده بود.(اوستروفسکی، 1970)
منابع و مآخذ:
اوستروفسکی، واتسلاف؛ " شهرسازی معاصر ، از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن " ؛ ترجمه لادن اعتضادی ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی 1371.
امکچی و همکاران، جزوه شهر های جدید، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهر سازی ایران، تهران، تیرماه 1379.
بنه ولو، لئوناردو؛ " سرچشمه های شهرسازی نوین "؛ انتشارات امیرکبیر، تهران 2535 شاهنشاهی.
سواد کوهی فر، ساسان؛ " سیر اندیشه های آرمانی در معماری و شهرسازی تعدادی از متفکران "؛ انتشارات بهراد ، تهران 1379.
شوای، فرانسواز؛ " شهرسازی، تخیلات و واقعیات "؛ ترجمع دکتر محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران 1375.
مانیاگو لامپونیانی ، ویتوریو ؛ " معماری و شهرسازی در قرن 20 ؛ ترجمه لادن اعتضادی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، 1381.نوع مطلب : زندگینامه بزرگان شهرسازی و معماری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 18 مهر 1392 :: نویسنده : HOSSEIN
جمعه 16 آذر 1397 05:00 ق.ظ

You actually said it wonderfully.
dosagem ideal cialis cialis 100mg suppliers cialis bula opinioni cialis generico cialis in sconto buy cialis cheap 10 mg cialis per paypa cialis canada on line cialis generico lilly we choice cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:45 ق.ظ

Thank you, Awesome information!
cialis australia org cialis sale online cost of cialis per pill dosagem ideal cialis cialis dosage cialis tablets australia costo in farmacia cialis cialis 5 mg buy cialis sicuro in linea online prescriptions cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:52 ب.ظ

You suggested it very well.
cialis generika cialis daily new zealand cialis 10mg prix pharmaci cialis canada cialis venta a domicilio get cheap cialis click now cialis from canada cialis 20mg cialis for sale in europa cialis preise schweiz
سه شنبه 13 آذر 1397 04:00 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
acheter cialis meilleur pri recommended site cialis kanada comprar cialis navarr tadalafil generic cialis 20mg prix en pharmacie price cialis wal mart pharmacy cialis free trial cialis sale online cialis australia org if a woman takes a mans cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:24 ق.ظ

Useful information. Kudos!
wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg effetti collateral click now cialis from canada buy cialis online legal cialis rckenschmerzen rezeptfrei cialis apotheke purchasing cialis on the internet free generic cialis cialis generisches kanada cialis 05
شنبه 10 آذر 1397 03:47 ب.ظ

Valuable write ups. Thank you.
interactions for cialis comprar cialis navarr wow look it cialis mexico price cialis wal mart pharmacy achat cialis en suisse look here cialis order on line dose size of cialis buy cialis cheap 10 mg india cialis 100mg cost we choice cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 03:43 ب.ظ

Thank you! Numerous forum posts!

cialis 10mg prix pharmaci online cialis cialis per paypa prices for cialis 50mg miglior cialis generico prezzo cialis a buon mercato safe dosage for cialis prezzo cialis a buon mercato overnight cialis tadalafil canadian discount cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Seriously lots of very good advice.
cialis online nederland enter site 20 mg cialis cost 40 mg cialis what if i take tadalafil 20 mg chinese cialis 50 mg free cialis comprar cialis navarr cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg cost cialis generique 5 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:02 ق.ظ

Cheers. Plenty of tips.

rezeptfrei cialis apotheke we choice cialis uk cipla cialis online price cialis best cialis 5mg prix cialis generic prices on cialis 10 mg achat cialis en europe where cheapest cialis cialis cost
سه شنبه 10 مهر 1397 01:40 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
can i take cialis and ecstasy discount cialis cipla cialis online buying cialis overnight cipla cialis online precios cialis peru tadalafil prices for cialis 50mg viagra vs cialis vs levitra cialis professional from usa
یکشنبه 8 مهر 1397 08:52 ق.ظ

Regards! Ample posts!

cialis professional yohimbe american pharmacy cialis il cialis quanto costa are there generic cialis we use it 50 mg cialis dose cialis kamagra levitra cialis 5 mg effetti collateral cialis uk next day tadalafil tablets venta de cialis canada
شنبه 7 مهر 1397 09:22 ق.ظ

You said it adequately.!
prescription doctor cialis when can i take another cialis tadalafil 5mg tarif cialis france cialis 10 doctissimo american pharmacy cialis acheter du cialis a geneve cialis generico online can i take cialis and ecstasy cialis generique
شنبه 31 شهریور 1397 10:28 ب.ظ

This is nicely expressed! .
prescription drugs without prior prescription the best canadian online pharmacies buy viagra 25mg pharmacy canada best is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy near me safe canadian online pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canadianpharmacyusa24h canadian drugs
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:17 ق.ظ

Awesome stuff, Regards.
online cialis cialis flussig click now buy cialis brand only best offers cialis use acheter du cialis a geneve cialis 30 day trial coupon buy brand cialis cheap safe dosage for cialis cialis daily new zealand generic cialis pro
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:03 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
canadianpharmacyusa24h is it legal pharmacy canada online prescriptions drugstore online canada best canadian pharmacy canadian medications online aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacies stendra prescriptions from canada without canadian drugstore drugstore online india
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:29 ق.ظ

You mentioned it well.
viagra online canadian pharmacy buying viagra without a prescription buy generic viagra online uk online order viagra to buy viagra online buy viagra without viagra buy usa buy viagra online uk no prescription buying viagra online australia viagra buy online uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:27 ب.ظ

Thanks a lot! Lots of information!

tarif cialis france pastillas cialis y alcoho cialis en mexico precio cialis daily generic cialis at the pharmacy generic cialis at walmart acheter du cialis a geneve cialis diario compra cialis for sale in europa estudios de cialis genricos
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:55 ق.ظ

You explained it perfectly.
cialis price in bangalore cialis pills cialis per paypa cialis uk pastillas cialis y alcoho prix cialis once a da buy cialis no prescription cialis cheap cialis canadian drugs cialis with 2 days delivery
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:25 ب.ظ

Really loads of great advice.
costo in farmacia cialis we like it cialis soft gel generic cialis review uk generic low dose cialis we choice free trial of cialis tadalafil 5mg cialis 10 doctissimo cialis pas cher paris when can i take another cialis acquistare cialis internet
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:58 ق.ظ

You said it perfectly!
how do i order viagra to buy viagra buy viagra usa how to get a viagra prescription viagra in pharmacy buy viagra in store viagra to buy viagra buy where to buy viagra pills online pharmacy generic viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:44 ب.ظ

Wow tons of beneficial advice!
deutschland cialis online buy cialis sample pack miglior cialis generico look here cialis cheap canada cialis side effects tadalafil no prescription cialis cheap look here cialis order on line cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage amounts
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:57 ق.ظ

Superb data. Regards.
purchasing cialis on the internet cialis uk cialis 20 mg cost cialis generico milano cialis 100 mg 30 tablet cialis 5mg cialis generico tadalafil generic compare prices cialis uk cialis rezeptfrei
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:00 ب.ظ

You actually explained it adequately.
canadian drugs generic cialis india cialis 100mg cost cialis mit grapefruitsaft i recommend cialis generico cialis usa cost cialis kamagra levitra buy cialis online cheapest cialis dosage generic cialis review uk cialis dosage recommendations
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:31 ب.ظ

You actually reported this effectively!
viagra online pharmacy viagra buy viagra buy viagra online no prescription uk buying viagra without prescription herbal viagra generic levitra viagra pharmacy levitra do you need a prescription to buy viagra rx online viagra viagra for cheap prices viagra no prescription
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:23 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
tadalafilo generic for cialis venta cialis en espaa venta de cialis canada prices on cialis 10 mg cialis 50 mg soft tab cialis side effects dangers discount cialis look here cialis cheap canada cialis price thailand
دوشنبه 13 آذر 1396 05:35 ب.ظ
سلام، مقاله خوب آن در مورد چاپ رسانه، همه ما هستیم
آگاهی از رسانه ها یک منبع عالی از اطلاعات است.
دوشنبه 27 شهریور 1396 04:44 ق.ظ
I appreciate, result in I found just what I used
to be having a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt!
God Bless you man. Have a great day. Bye
جمعه 16 تیر 1396 06:12 ب.ظ
Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am going through issues with your RSS.
I don't know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues?
Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:04 ب.ظ
I am no longer positive the place you are getting your info,
however good topic. I needs to spend some time finding out more or working out more.
Thank you for fantastic info I used to be searching for this info for my mission.
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:29 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a
comment is added I get several emails with the
same comment. Is there any way you can remove people from that service?
Many thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30